Kable Termiczne

Krótka charakterystyka kabli sensorycznych LHD LINESENSE

Przewody detekcyjne temperatury serii LHD LINESENSE stanowią prosty, trwały i ekonomiczny  sposób wykrywania pożaru, mający zastosowanie w szerokiej gamie aplikacji komercyjnych i przemysłowych.

Liniowe czujniki temperatury zapewniają wyjątkową elastyczność prowadzenia instalacji, pozwala to na stosowanie ich zarówno do ochrony rozległego obszaru jak i wykrywania źródła ognia zbliżeniowo
w pobliżu kreślonego miejsca zagrożenia. Szeroki zakres temperatur stosowania oraz  temperatur wyzwolenia alarmu, specjalne powłoki ochronne i różnorodne systemy mocowania gwarantują, że projektowanie i instalacja systemu pozwala na spełnienie wymagań każdego użytkownika oraz lokalizację czujnika bezpośredniow miejscach narażonych na zagrożenie pożarem.

Liniowe czujniki temperatury z serii LHD LINESENSE nadają się szczególnie do użycia w trudno dostępnych miejscach lub lokalizacjach wymagających pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych, w których użycie innych systemów detekcji pożaru jest ograniczone lub wręcz niemożliwe.

Kable sensoryczne LHD LINESENSE można łatwo połączyć z dowolną centralą przeciwpożarową przez wejście monitorowane (konwencjonalna strefa wykrywania, moduł linii bocznej lub moduł monitorujący
wej/wyj itd.). Opcjonalne cyfrowe moduły lokalizacji zwiększają funkcjonalność systemu okablowania czujki liniowej temperatury LHD LINESENSE, poprzez wyświetlacz dokładnej lokalizacji alarmu. Maksymalna długość nadzorowanego takim modułem kabla sensorycznego wynosi 10 000 m.

Zasada działania

Liniowe czujniki temperatury  LHD LINESENSE są wykonane ze skrętki dwużyłowej z metalowymi przewodami pokrytymi zaawansowanym technologicznie polimerem termoczułym. Zewnętrzną powłokę ochronną wytłacza się w tym przypadku na skrętce dwużyłowej.

Dwie żyły wewnętrzne kabla sensorycznego są mocno skręcone ze sobą w celu uzyskania naprężenia mechanicznego pomiędzy nimi. W momencie pojawienia się źródła ciepła np. płomienia  wzrost temperatury powoduje nagrzewanie się przewodu. Po osiągnięciu  temperatury zadziałania dla danego typu kabla polimer termoczuły zaczyna mięknąć i topić się, a naprężenie pomiędzy dwiema żyłami wewnętrznymi zbliża dwa przewody do siebie, powodując ich zwarcie.

Prostota działania liniowych kabli detekcyjnych temperatutry LHD LINESENSE sprawia, że są one kompatybilne z dowolnym sprzętem sterującym. Podłączenie przewodów z wejściem NO systemamu automatyki pożarowej, przemysłowymi systemami bezpieczeństwa czy np. dowolnymi steronikami PLC jest szybkie i bezproblemowe.

Zakres stosowania kabli detekcyjnych 

Kable czujki cyfrowej LHD LINESENSE  mogą być z powodzeniem wykorzystane w różnorodnych aplikacjach, w których istotne jest monitorowanie zagrożeń pożarowych na długich odcinkach lub trudnodostępnych miejscach. Poszczególne zastosowania różnią się od siebie, dlatego w celu określenia najlepszego typu systemu i sposobu montażu należy przeprowadzić dokładną ocenę zagrożeń.

Na poniższej liście uwzględniono zastosowania, w których stosuje się kable sensoryczne.
Lista ta ma jedynie charakter orientacyjny możliwe są inne niewymienione zastosowania.

• Drabinki kablowe i piony

• Kanały i instalacje rurowe

• Kotły i systemy kominowe

• Zabezpieczenia komór silników

• Przestrzeń podpodłogowa- podłogi techniczne

• Zbiorniki magazynowe substancji chemicznych i paliw

• Transformatory

• Agregaty i pompy

• Przenośniki taśmowe

• Tabor kolejowyi samochodowy

• Chłodnie kominowe

• Tunele drogowe i kolejowe

• Zabezpieczenia szaf sterowniczych

• Aparatura rozdzielcza

• Taśmociągi bagażowe

• Schody ruchome

• Instalacje odciągowe i wentylacyjne

• Silosy zbożowe i suszarnie

• Kanały rewizyjne

• Kanały odpylające

• Stojaki magazynowe

• Budynki mieszkalne i zabytkowe  dachy i  więźby dachwe

Oferta produktów

Oferta kabli detekcyjnych LHD LINESENSE  obejmuje kable przeznaczone na wykrycie stałej temperatury,
z których każdy zaopatrzony jest w szereg powłok ochronnych.

Typ przewodu

Opis

Uwagi

H8040N

Przewód detekcyjny temperatury 
serii LDH nominalna temperatura detekcji 680C (1550F)

Zewnętrzna powłoka z nylonem, który zapewnia odporność na wodę
i chemikalia, dzięki temu kabel może być używany w trudnych warunkach

H8045N

Przewód detekcyjny temperatury 
serii LDH nominalna temperatura detekcji 850C (1850F)

Zewnętrzna powłoka z nylonem, który zapewnia odporność na wodę

i chemikalia, dzięki temu kabel może być używany w trudnych warunkach.

H8028

Przewód detekcyjny temperatury 
serii LDH nominalna temperatura detekcji 1050C (2210F)

Zewnętrzna powłoka PVC zapewnia dobrą odporność na promieniowanie UV, dzięki temu może być stosowany
w aplikacjach zewnętrznych.

H8069

Przewód detekcyjny temperatury 
serii LDH nominalna temperatura detekcji 1760C (3490F)

Zewnętrzna powłoka PVC zapewnia dobrą odporność na promieniowanie UV, dzięki temu może być stosowany
w aplikacjach zewnętrznych.

H9650

Przewód detekcyjny temperatury 
serii LDH nominalna temperatura detekcji 2400C (4640F)

Zewnętrzna powłoka z Fluropolymeru zapewnia doskonałą odporność chemiczną i wodoodporną, dzięki temu może być stosowana w trudnych
warunkach środowiskowych.

Cyfrowy moduł lokalizacji

W przypadku zastosowań, w których stosuje się długie odcinki kabli sensorycznych, jak np. tunele i dukty kablowe, tunele drogowe czy taśmociągi, zaleca się zastosować cyfrowy moduł lokalizacji, który wykrywa miejsce aktywacji czyli przetopienia izolacji termoczułej kabla. Do cyfrowego modułu lokalizacji można podłączyć liniowy czujnik temperatury maksymalnej długości 10 000 m.

Wytyczne projektowe

Projektowanie i instalacja systemu linioweo czujka ciepła LHD LINESENSE odbywa się w sposób niepowtarzalny dla każdego obiektu i zastosowania, dlatego zaleca się wykonywanie prac w tym zakresie  przez przeszkolone i kompetentne osoby zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji producenta.

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje ochrony, jaką może zapewniać kabel detekcyjny LHD LINESENSE:

Wykrywanie zbliżeniowe: w tym przypadku kabel sensoryczny jest ułożony w pobliżu miejsca zagrożenia, zwykle wokół sprzętu, który ma być chroniony. W tych zastosowaniach nie obowiązują żadne specjalne kryteria projektowe. Należy natomiast uwzględnić odpowiednie wytyczne producenta urządzen lub instalacji.

 

Ochrona obszaru: w tym przyadku kabel sensoryczny jest poprowadzony w całym obszarze zagrożenia, umożliwiając ochronę określonej powierzchni lub pomieszczenia. Stosując to rozwiązanie, kabel czujki liniowej temperatury LHD LINESENSE stanowi alternatywne rozwiązanie w stosunku do punktowych czujek temperatury. W zastosowaniach, w których kabel sensoryczny układa się w celu pokrycia całego obszaru, ułożenie kabla zazwyczaj jest zgodne z obowiązującymi normami lokalnym lub uregulowaniami przepisów
o ochronie pożarowej. Kabel sensoryczny zazwyczaj jest instalowany pod sufitem i ułożony w taki sposób, aby zapewnić wystarczające pokrycie obszaru detekcji (zobacz rysunek niżej).

Zalecane całkowite pokrycie obszaru w strefie pojedynczej czujki cyfrowej nie powinno przekraczać 2000 m2

Dystrybutor w Polsce Netotech.

Kontakt

Netotech

Telefony

  • 022 353-55-81
  • 505-727-778

e'mail : biuro@netotech.pl

Zapraszamy na promocje do naszego sklepu sklep.netotech.pl